NOVOSTI


POS D.O.O. - Certified TripConnect Partner

 
 

POS d.o.o. uspješno je povezao svoj software za hotelsko poslovanje s jednom od vodećih svjetskih tvrtki za on-line booking TripAdvisor.
Naši korisnici sada imaju mogućnost koristiti on-line booking preko stranica TripAdvisor-a uz on-line provjeru raspoloživosti kapaciteta, izračun cijene boravka, te automatsko rezerviranje smještaja.
Za sve informacije, obratite nam se putem telefona ili na naš e-mail: pos@pos-st.hr

 

FISKALIZACIJA 01.01.2013


NOVI KORISNICI

 

Cjenik programskih rješenja vezanih uz fiskalizacijuPREUZMI1. Preduvjeti

 • Stalan pristup internetu
 • Win XP, Vista ili Win7
 • TeamViewer6PREUZMI

2. Cijena (najam) – mjesečno plaćanje

 • Kafići sa skladištem (normativi)300 kn/mjesec
 • Maloprodaja ili Veleprodaja400 kn/mjesec
 • Maloprodaja s veleprodajom500 kn/mjesec
 • Veleprodaja s maloprodajom500 kn/mjesec
 • Cijene se odnose na jedno radno mjesto

3. Cijena obuke putem terminala - jednokratno plaćanje

 • Kafići sa skladištem (normativi)600 kn
 • Maloprodaja ili Veleprodaja1.200 kn
 • Maloprodaja s veleprodajom2.400 kn
 • Veleprodaja s maloprodajom2.400 kn

4. Ostalo

 • Radno vrijeme (ponedjeljak - petak od 8.00 – 16.00)
 • Eventualni dodatni troškovi prema važećem cjeniku POS-a
 

POSTOJEĆI KORISNICI

 

Za sve postojeće korisnike u sklopu redovnog održavanja programskih rješenja će biti omogućeno slanje računa prema poreznoj upravi u skladu sa prijedlogom "Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom". Programsko rješenje FISKALIZACIJA će biti instalirano prema vremenskim terminima definiranim zakonom. Jedine pripremne radnje korisnika su od FINE zatražiti certifikat za potrebe fiskalizacije.